Aanmelden nieuwe ouders

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten waarin u algemene informatie over school krijgt en een rondleiding door onze tijdelijke locatie aan het Reinier Claeszenplein 12. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Wouter.Dormits@amosonderwijs.nl.

Vanwege de doorgaans grote belangstelling verzoeken wij u zonder uw kind(eren) te komen opdat we de focus op het informatieve karakter van de bijeenkomst kunnen houden.

Wilt u alstublieft op tijd komen? De deur gaat open om 08:55 uur en we beginnen op tijd.

Data informatiebijeenkomsten

Voor kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020, aanmelden uiterlijk 7 maart 2024:

- vrijdag 9 februari 2024 van 09:00 tot 10:30 uur;

- maandag 12 februari 2024 van 09:00 tot 10:30 uur.

Voor kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021, aanmelden uiterlijk 6 juni 2024:

- vrijdag 17 mei 2024 van 09:00 tot 10:30 uur (vol);

- woensdag 22 mei 2024 van 09:00 tot 10:30 uur (nieuw);

- vrijdag 24 mei 2024 van 09:00 tot 10:30 uur (geannuleerd);

- maandag 27 mei 2024 van 09:00 tot 10:30 uur.

Aanmelden

Wilt u uw kind inschrijven op de Visserschool?

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Nieuwe kleuters (onder 4 jaar) volgen onderstaande procedure. Bent u verhuisd naar onze buurt of zoekt u om een andere reden een nieuwe school voor uw kind ouder dan 4 jaar, dan kunt u contact opnemen met Heleen van Heemskerck van Beest via Heleen.vanHeemskerckvanBeest@amosonderwijs.nl.

De groepen 7 en 8 zitten helemaal vol. Helaas kunnen we daarvoor dan ook geen aanmeldingen in overweging nemen.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen?

Als eerste bezoekt u onze informatiebijeenkomsten (zie pagina informatiebijeenkomsten om te kijken of wij de meest geschikte school voor uw kind zijn. Is onze school uw eerste voorkeur, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

Inleverdata voor het aanmeldformulier?

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021
    7 november 2024
  • kinderen geboren tussen 1 september 2021 en 31 december 2021
    6 maart 2025
  • kinderen geboren tussen 1 januari 2022 en 30 april 2022
    5 juni 2025

Een plaats op de basisschool?

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden, een gelijke kans op een plaats. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Op dit moment is er door plaatsgebrek niet voor alle aangemelde kinderen op onze school plaats en moet er dus geloot worden. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek.

Inschrijven

Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra uw kind 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering

Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag of taal ontwikkelstoornis/achterstand heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO). Op de website van het BBO vindt u meer informatie over onder andere de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

06 15 82 67 99

toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

www.bboamsterdam.nl