Onze School

Ons schoolgebouw

Onze school is gehuisvest in een prachtig pand aan het Columbusplein in Amsterdam West. We hebben 280 leerlingen, verdeeld over veertien groepen. Klik hier voor een impressie. Onze school beschikt over een eigen gymzaal, bibliotheek, handvaardigheidslokaal en twee afgesloten buitenspeelruimtes voor de allerkleinsten. Leerlingen van groep drie tot en met acht spelen op het Columbusplein voor de school.

“De Visserschool is een kleinschalige school met een wijde blik die kinderen goed voorbereidt op hun toekomst in een multiculturele samenleving."

Onze groepen

Onze leerlingen zijn verdeeld over veertien groepen, waar onder vier groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5, twee groepen 6, één groep 7 en één groep 8. De gemiddelde klassengrootte ligt tussen de 20-25 leerlingen. Omdat de kleutergroepen instroomklassen zijn, kunnen deze op het einde van het schooljaar rond de 30 leerlingen hebben.

Ons team

Het TPO onderwijs wordt vorm gegeven door een ambitieus team van (vak)docenten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel. De school wordt aangestuurd door een directeur, locatieleider en het managementteam. Elk jaar wordt het team bijgeschoold over de nieuwste onderwijsmethodieken. Ook hebben alle personeelsleden de benodigde Engelse C1 scholing gevolgd of zijn hier mee bezig.

Onze nationaliteiten

De Visserschool is een gemengde school, iets waar we zeer trots op zijn. Samen hebben we meer dan 40 nationaliteiten op school. De voertalen zijn Engels en Nederlands, maar veel leerlingen spreken thuis nog een andere taal. Wat ons allen bindt, is het wereldburgerschap (global awareness) dat centraal staat op onze school.

 

“It's a 'Dutch' school, but as an English speaker I feel accommodated for."

Onze focus op creativiteit

Creativiteit staat op de Visserschool hoog in het vaandel. Tijdens onze lessen beeldende vorming ontwikkelen onze leerlingen hun beeldende kwaliteiten. Deze lessen worden verzorgd door een vakdocent beeldende vorming die in haar eigen atelier op de 2e verdieping lesgeeft. Daarnaast krijgt iedereen één keer per week muziekles, verzorgd door een docent van Aslan Muziekcentrum. In de onderbouw is dat Stientje Nicolai, in de bovenbouw is dat Rutger van der Ree.

Naast de lessen beeldende vorming en muziek, doet de school dagelijks een beroep op de creativiteit van de leerlingen in de thematische lessen die worden aangeboden.

Onze schoolcultuur

Onze school is een veilige en vreedzame school. Binnen deze “Vreedzame school” wordt gewerkt vanuit duidelijke schoolafspraken en doorgaande lijnen, zoals vastgelegd in ons handboek. Zo werken we bijvoorbeeld met leerling mediators op het plein om het fijn en veilig te houden. Uit de recente veiligheid enquête krijgen we dan ook het cijfer 8,6 van onze leerlingen. Bovendien is onze school is een oecumenische school en onderdeel van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). AMOS-scholen hebben hun wortels in de christelijke traditie. We vullen deze identiteit tegenwoordig in naar de brede en oorspronkelijke betekenis van ‘de oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij open staan voor leerlingen met verschillende achtergronden. We delen met elkaar onze kennis, vertellen de verschillende verhalen en vieren samen de feesten uit de grote wereldgodsdiensten. Het draait daarbij om elkaar ontmoeten en het leren kennen en begrijpen.

“De Visserschool is een vreedzame school voor alle kinderen.”

Onze leerlingenraad

De Visserschool heeft ook haar eigen leerlingenraad die de directie gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Deze kinderen zijn gekozen door de leerlingen uit hun groep en zitten in de groepen vier tot en met acht. Vorig jaar hebben zij onder andere gezorgd voor de verjaardagskalender in de gang, de verdeling van het schoolfruit en het duurzaam afval scheiden. De leerlingenraad komt om de zes weken bijeen en wordt begeleid door juf Heleen, de locatieleider.