Ons schoolgebouw

Onze school is gehuisvest in een prachtig pand aan het Columbusplein in Amsterdam West. We hebben 280 leerlingen, verdeeld over veertien groepen. Klik hier voor een impressie. Onze school beschikt over een eigen gymzaal, bibliotheek, handvaardigheidslokaal en twee afgesloten buitenspeelruimtes voor de allerkleinsten. Leerlingen van groep drie tot en met acht spelen op het Columbusplein voor de school.

Vanwege een verbouwing zijn wij tijdelijk (1½ jaar) naar het gebouw van de Roos, op het Reinier Claeszenplein 12, 1056 WB in Amsterdam verhuisd. Dit gebouw ligt op korte afstand van ons eigen schoolpand. Klik hier voor een impressie van de Roos. Wij verwachten in de zomer van 2025 weer terug te verhuizen naar ons gebouw aan het Columbusplein, wat dan prachtig is verbouwd.

Infographics

“De Visserschool is een kleinschalige school met een wijde blik die kinderen goed voorbereidt op hun toekomst in een multiculturele samenleving."

Onze groepen

Onze leerlingen zijn verdeeld over veertien groepen, waaronder vier groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, een groep 5, een groep 5/6, een groep 6, twee groepen 7 en één groep 8. De gemiddelde klassengrootte ligt rond de 20 leerlingen.

Ons team

Het TPO onderwijs wordt vorm gegeven door een ambitieus team van (vak)docenten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en ondersteunend personeel. De school wordt aangestuurd door een directeur, locatieleider en het managementteam. Elk jaar wordt het team bijgeschoold over de nieuwste onderwijsmethodieken. Ook hebben alle personeelsleden de benodigde Engelse C1 scholing gevolgd of zijn hier mee bezig.

Onze nationaliteiten

De Visserschool is een gemengde school, iets waar we zeer trots op zijn. Samen hebben we meer dan 40 nationaliteiten op school. De voertalen zijn Engels en Nederlands, maar veel leerlingen spreken thuis nog een andere taal. Wat ons allen bindt, is het wereldburgerschap (global awareness) dat centraal staat op onze school.

“This year we relocated to another country so we had to find a new school for our children, but we will always keep Visserschool in our hearts."

“In these 5 years that we have been in Amsterdam we have felt at home and this feeling is largely due to the school that welcomed our children so well. From the first day everyone was so welcoming. We mainly wanted to thank the teacher of Tiago, my son. Always available, friendly and an excellent teacher. Thank you for becoming an example for him. And the teacher of my daughter with a giant heart, always attentive, who made my daughter, Leonor, feel so happy at school. They will forever remain in our hearts. Being a teacher is much more than just teaching and you have the best team ever. Thank you for everything."

Onze focus op creativiteit

Creativiteit staat op de Visserschool hoog in het vaandel. Tijdens onze lessen beeldende vorming ontwikkelen onze leerlingen hun beeldende kwaliteiten. Deze lessen worden verzorgd door een vakdocent beeldende vorming die in haar eigen atelier op de 2e verdieping lesgeeft. Daarnaast krijgt iedereen één keer per week muziekles, verzorgd door een docent van Aslan Muziekcentrum. In de onderbouw is dat Henrik Holm, in de bovenbouw is dat Rutger van der Ree.

Over muziekles gesproken, ben je tussen de 6 en 12 jaar oud en gek van muziek, dans en/of theater en heb je zin om je deze zomer creatief helemaal uit te leven? Geef je dan op en volg een week lang workshops in de laatste week van jouw zomervakantie (28 augustus t/m 1 september)! Aanmelden kan via: Inschrijven Aslanmuziek.

Naast de lessen beeldende vorming en muziek, doet de school dagelijks een beroep op de creativiteit van de leerlingen in de thematische lessen die worden aangeboden.

Onze schoolcultuur

Onze school is een veilige en vreedzame school. Binnen deze “Vreedzame school” wordt gewerkt vanuit duidelijke schoolafspraken en doorgaande lijnen, zoals vastgelegd in ons handboek. Zo werken we bijvoorbeeld met leerling mediators op het plein om het fijn en veilig te houden. Uit de recente veiligheid enquête krijgen we dan ook het cijfer 8,6 van onze leerlingen. Bovendien is onze school is een oecumenische school en onderdeel van AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep). AMOS-scholen hebben hun wortels in de christelijke traditie. We vullen deze identiteit tegenwoordig in naar de brede en oorspronkelijke betekenis van ‘de oecumene’: de bewoonde wereld. Dit betekent dat wij open staan voor leerlingen met verschillende achtergronden. We delen met elkaar onze kennis, vertellen de verschillende verhalen en vieren samen de feesten uit de grote wereldgodsdiensten. Het draait daarbij om elkaar ontmoeten en het leren kennen en begrijpen.

“De Visserschool is een vreedzame school voor alle kinderen.”

Onze leerlingenraad

De Visserschool heeft ook haar eigen leerlingenraad die de directie gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. Deze kinderen zijn gekozen door de leerlingen uit hun groep en zitten in de groepen vier tot en met acht. Zij hebben onder andere gezorgd voor de verjaardagskalender in de gang, de verdeling van het schoolfruit en het duurzaam afval scheiden. De leerlingenraad komt om de zes weken bijeen en wordt begeleid door juf Heleen, de directeur.

(anti-) pestprotcol

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Hoe we dat op de Visserschool doen, staat beschreven in dit protocol.