Onze ouders

Ouderraad

Op de Visserschool hebben wij een actieve ouderraad die zorgt voor de invulling van de belangrijke gebeurtenissen op onze school. Soms zullen zij u mailen met de vraag om u in te zetten voor een speciale activiteit. Op onze school pakken ouders en leerkrachten samen zaken aan die voor de school van belang zijn.

Klassenouders

Hulp bij het organiseren van een activiteit of de terugkerende luizencontrole? Het zijn de taken van de klassenouders. Elke klas heeft haar eigen klassenouder die fungeert als schakel tussen de ouders en de leerkrachten. Zij informeert u over bijvoorbeeld hulp bij excursies of het aanschaffen van een cadeautje voor de juf met haar verjaardag.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren. Ook de Visserschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat op dit moment uit vier leden, gekozen door ouders; Lilli Bialluch en Etienne Slagman en onze personeelsleden Lotte Gerritsen (groep 1/2d) en Rutger Mante (groep 8).

Er wordt in de MR onder andere gesproken over het schoolplan en het onderwijskundig jaarplan, de formatie, de kwaliteit van het onderwijs, het TPO plan, het vakantierooster, de schoolgids en lopende zaken. Meer weten? Zie ons activiteitenplan. Klik hier voor activiteitenplan. MR.Visserschool@amosonderwijs.nl

Ouder- en kindadviseur

Op school hebben wij een ouder- en kindadviseur (OKA) van de GGD. U kunt deze bereiken door te bellen naar 020 – 555 5961 of een e-mail te sturen naar oudwestdebaarsjes@oktamsterdam.nl. De medewerkers van het Ouder- en Kindteam maken geen deel uit van het schoolteam en zijn onafhankelijk van school. Ouders en leerlingen kunnen direct naar een ouder- en kindadviseur, zonder tussenkomst van school of huisarts. De ouder- en kindadviseur overlegt altijd met ouders of leerlingen over terugkoppeling naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang komt. Leidend is de hulpvraag van ouders en/of van de leerling. De OKA gaat uit van overleg met ouder(s) en nooit met anderen zonder toestemming van ouders.