Onze ouders

Ouderraad

Op de Visserschool hebben wij een actieve ouderraad die zorgt voor de invulling van belangrijke gebeurtenissen op onze school. Soms zullen zij u benaderen met de vraag om u in te zetten voor een speciale activiteit. Op onze school pakken ouders en leerkrachten samen zaken aan die voor de school van belang zijn.

U kunt de ouderraad bereiken door een e-mail te sturen naar Ouderraad.Visserschool@Amosonderwijs.nl.

Klassenouders

Hulp bij het organiseren van een activiteit of de terugkerende luizencontrole? Het zijn de taken van de klassenouders. Elke klas heeft haar eigen klassenouder die fungeert als schakel tussen de ouders en de leerkrachten. Zij informeert u over bijvoorbeeld hulp bij excursies of het aanschaffen van een cadeautje voor de juf met haar verjaardag.

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is een krachtig middel om de kwaliteit van de school en het onderwijs op de school te sturen, te bewaken en zo nodig te verbeteren. Ook de Visserschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat op dit moment uit vier leden: ouders Etienne Slagman en Melle Godfried en onze collega's Lotte Gerritsen (groep 1-2 D) en Luuk Heijnen (docent lichamelijke opvoeding).

Er wordt in de MR onder andere gesproken over het schoolplan en het onderwijskundig jaarplan, de formatie, de kwaliteit van het onderwijs, het TPO plan, het vakantierooster, de schoolgids en lopende zaken. Meer weten? Zie ons activiteitenplan. Klik hier voor activiteitenplan. U kunt de MR bereiken door een e-mail te sturen naar MR.Visserschool@Amosonderwijs.nl.

Ouder- en kindadviseur

Mevrouw Dorith Frankort is de ouder- en kindadviseur (OKA) van de GGD. U kunt haar direct bereiken door te bellen naar 06 – 46169674 of een e-mail te sturen naar d.frankort@oktamsterdam.nl.

De medewerkers van het Ouder- en Kindteam maken geen deel uit van het schoolteam en zijn onafhankelijk van school. Ouders en leerlingen kunnen direct naar een ouder- en kindadviseur, zonder tussenkomst van school of huisarts. De ouder- en kindadviseur overlegt altijd met ouders of leerlingen over terugkoppeling naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang komt. Leidend is de hulpvraag van ouders en/of van de leerling. De OKA gaat uit van overleg met ouder(s) en nooit met anderen zonder toestemming van ouders.