Praktische informatie

Schoolgids

Alle praktische informatie staat beschreven in onze schoolgids die u kunt downloaden. Tevens kunt u op de vergelijking site de nodige aanvullende informatie (resultaten, waarderingen, etc.) lezen.

Schoolgids 2022-2023

Rooster

Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag van 8.30 tot 13.00 uur. Alle leerlingen blijven op ma-di-do-vr van 12.15 tot 13.15 tussen de middag over. Aan het overblijven zijn kosten verbonden, deze bedragen 160 euro per kind per jaar. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw zoon/dochter tussen de middag op te halen. Aan het eind van de schooldag brengen de leerkrachten de leerlingen naar buiten.

Inloop

Ouders mogen bij de eerste bel, om 8.20 uur, mee naar binnen om even een kijkje in de klas te nemen. Om 8.25 uur gaan alle ouders dan weer naar buiten zodat om 8.30 uur de les voor de kinderen kan beginnen. Hieronder vindt u het rooster voor de inloop.

  1-2  3   4   5   6   7   8 
Maandag X       X
Dinsdag X X     X  
Woensdag X   X    
Donderdag X X      
Vrijdag X X     X  

Vakantie en speciale dagen

Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen?

Vakantie Van Tot en met
Studieweek maandag 12-06-2023 vrijdag 16-06-2023
Zomervakantie vrijdag 21-07-2023 vrijdag 01-09-2023
Herfstvakantie* maandag 23-10-2023 vrijdag 27-10-2023
Kerstvakantie* maandag 25-12-2023 vrijdag 05-01-2024
Voorjaarsvakantie* vrijdag 19-02-2024 vrijdag 23-02-2024
Goede Vrijdag en Pasen vrijdag 29-03-2024 maandag 01-04-2024
Meivakantie* maandag 29-04-2024 vrijdag 03-05-2024
Hemelvaartsdag* donderdag 09-05-2024 vrijdag 10-05-2024
Pinksteren maandag 20-05-2024 maandag 20-05-2024
     
Speciale dagen Van Tot en met
Koningsspelen* vrijdag 19-04-2024 vrijdag 19-04-2024

* Onder voorbehoud, wordt nog definitief vastgesteld.

Voorschool / Peuterspeelzaal

Partou is onze peuter opvangpartner in school voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Hier kunnen ze plezier maken, spelen en de wereld ontdekken samen met leeftijdsgenootjes. Partou biedt kinderen voor- en vroegschoolse educatie aan, volgens de methode van Uk & Puk. Aan de hand van thema’s, bereiden ze uw kind op een leuke en speelse manier voor op de basisschool. Zo leert uw kind samen spelen, vriendjes maken, zichzelf aankleden en op zijn of haar beurt wachten. Dit maakt de overgang naar school straks een stuk makkelijker en minder spannend! Interesse? Klik dan hier voor meer informatie.

Buitenschoolse Opvang

Partou biedt ook naschoolse opvang aan in school voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Verder zijn er diverse buitenschoolse opvangorganisaties die onze leerlingen na schooltijd voor de opvang ophalen. Hiernaast een handig lijstje.

Naschoolse activiteiten

Alle leerlingen komen regelmatig in aanmerking voor naschoolse activiteiten. Naschoolse activiteiten worden verzorgd door individuele vakdocenten. De naschoolse activiteiten worden gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Voor deelname aan de activiteiten betaalt u een ouderbijdrage naar inkomen. Dit kunnen zowel creatieve als sportieve activiteiten zijn. Denk hierbij aan timmeren, acrobatiek, spetterende proefjes, mode ondernemers, zanglessen, free runnen of kickboksen. Het jaargetijde, de populariteit, de noodzaak en de docent zorgen ervoor dat iedere activiteit weer anders is. Meester Luuk is hiervan de contactpersoon bij ons op school. De inschrijvingen gaan digitaal via www.naschoolseactiviteiten.amsterdam. Per naschoolse activiteit kunnen doorgaans 10 tot 15 kinderen meedoen. De kinderen krijgen 1 tot 1½ uur les, gedurende 8 tot 10 weken. U kunt uw kind voor zoveel activiteiten inschrijven als u wilt.

Verzuim en verlof

Onderwijstijd is kostbaar. Het streven is schoolverzuim tot een minimum te beperken. Er is sprake van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Wij vragen ouders ervoor te zorgen hun kinderen dagelijks op tijd op school te laten komen: te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. De lessen beginnen om 08.30 uur en, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na de middagpauze weer om 13.15 uur, en dan verwachten wij alle kinderen in de klas.

Als er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim (dus ook te laat op school) dan neemt de directie contact op met de ouders. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wanneer is verzuimd geoorloofd? Bij ziekte en gewichtige omstandigheden is er sprake van geoorloofd verzuim. Als uw kind ziek is of een doktersafspraak heeft, vragen wij u tussen 7.45 uur en 08.20 uur de school telefonisch te informeren door te bellen naar 020 618 04 81.

Indien u verlof wilt aanvragen voor een huwelijk, jubilea, een uitvaart of vakantie dan kunt u bij de administratie verlof aanvragen. Gebruik daarvoor één van de formulieren die u hier kunt downloaden. De directeur beoordeelt deze aanvraag. Als verlof wordt gevraagd voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Wilt u verlof aanvragen? Lees dan eerst deze aanvullende informatie aanvraag verlof. Druk dan het juiste formulier af, vul het helemaal in, onderteken het en lever het in bij de administratie. U vindt de formulieren onderaan deze pagina, onder het kopje "Schooldocumenten".

Social Schools

Op de Visserschool gebruiken wij de Social Schools-app om onze ouders op de hoogte te stellen van ons laatste nieuws, de vakantiedagen, de studiedagen en leuke foto’s uit de groep van hun kind. Alle ouders krijgen toegang tot een speciale pagina die alleen voor hun klas zichtbaar is.

Veel gestelde vragen

Is de Visserschool een internationale school?
Nee, de Visserschool is geen internationale school en kan niet worden gezien als een substituut of vervanging voor een internationale school. Wij zijn een Nederlandse basisschool waarbij leerlingen les krijgen in het Nederlands en in het Engels. We moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving voor basisonderwijs en de CITO toetsen worden afgenomen in het Nederlands. Tussen de 30-40% van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de overige 60-70% van de lesuren in het Nederlands.
Zijn er extra kosten voor de ouders voor het tweetalig primair onderwijs op de Visserschool?
Nee, de Visserschool vraagt van haar ouders/verzorgers een reguliere ouderbijdrage van € 65 aan het onderwijs van hun kinderen. Deze wordt gebruikt voor uitjes (zoals bezoek dierentuin, museum of kinderboerderij) en vieringen (Sinterklaas- en kerstviering). De ouderbijdrage is vrijwillig maar onmisbaar voor een sluitende begroting.
Werkt de Visserschool met wachtlijsten?
Door ruimtegebrek en de populariteit van tweetalig primair onderwijs is er helaas niet voor elk kind dat wordt aangemeld plaats op de Visserschool. Wij zijn de enige school in Amsterdam die deze vorm van onderwijs mag aanbieden. Voor kinderen onder de vier jaar dienen nieuwe ouders de aanmeldprocedure te volgen zoals deze beschreven staat op onze site. Bij meer aanmeldingen dan capaciteit zal er worden geloot. Op dit moment hebben wij voor leerlingen die al vier jaar of ouder zijn slechts plek in enkele groepen. Indien u verhuist en een andere school voor uw kind zoekt, neemt u dan contact op met onze school om de mogelijkheden te bespreken.
Is tweetalig primair onderwijs voor elk kind geschikt?
Het is aan te raden dat een van de ouders vloeiend Nederlands spreekt. Tweetalig onderwijs kan een enorme verrijking zijn voor leerlingen, maar is niet voor álle kinderen de juiste keus. Kinderen zijn geen sponzen die alles wat ze horen maar opnemen en op een willekeurig moment kunnen reproduceren. Het leren van een tweede taal is hard werken! Daarom ook geen voor de hand liggende keuze voor kinderen met een taalachterstand of taal ontwikkelingsstoornis.
Waar kan ik meer informatie vinden over het tweetalig primair onderwijs en de resultaten tot nu toe?
Druk op deze link om meer te lezen over de 17 basisscholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden en wat de resultaten hiervan zijn.