Praktische informatie

Schoolgids

Alle praktische informatie staat beschreven in onze schoolgids, die u van deze site bij schooldocumenten kunt downloaden. Tevens kunt u op de vergelijking site de nodige aanvullende informatie (resultaten, waarderingen, etc.) lezen.

Schoolgids 2020-2021

Continurooster

Op de Visserschool werken wij met een continurooster. Dit betekent dat onze leerlingen tussen de middag niet haar huis gaan. Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag van 8.30 tot 13.00 uur. Door de huidige Coronabeperkingen mogen ouders niet mee het schoolgebouw binnen. De leerkrachten halen de leerlingen buiten op het plein op en leveren ze daar ook weer af.

Vakantie en speciale dagen

Wanneer zijn de vakanties en speciale dagen in 2020 – 2021?

VakantieVanTot en met
Studiedag 28-08-2020 28-08-2020
Herfstvakantie 10-10-2020 18-10-2020
Studiedag 19-10-2020 19-10-2020
Kerstvakantie 19-12-2020 03-01-2021
Goede Vrijdag en Pasen 02-04-2021 05-04-2021
Studiedagen 18-02-2021 19-02-2021
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 28-02-2021
Meivakantie 24-04-2021 09-05-2021
Hemelvaartsdag 13-05-2021 14-05-2021
Studiedag 17-05-2021 17-05-2021
Pinksteren 24-05-2021 24-05-2021
Studiedag 02-06-2021 02-06-2021
Zomervakantie 10-07-2021 22-08-2021

Voorschool / Peuterspeelzaal

Partou is onze peuter opvangpartner in school voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Hier kunnen ze plezier maken, spelen en de wereld ontdekken samen met leeftijdsgenootjes. Partou biedt kinderen voor- en vroegschoolse educatie aan, volgens de methode van Uk & Puk. Aan de hand van thema’s, bereiden ze uw kind op een leuke en speelse manier voor op de basisschool. Zo leert uw kind samen spelen, vriendjes maken, zichzelf aankleden en op zijn of haar beurt wachten. Dit maakt de overgang naar school straks een stuk makkelijker en minder spannend! Interesse? Druk dan hier voor meer informatie.

Buitenschoolse Opvang

Partou biedt ook naschoolse opvang aan in school voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Verder zijn er diverse buitenschoolse opvangorganisaties die onze leerlingen na schooltijd voor de opvang ophalen. Hiernaast een handig lijstje.

Naschoolse activiteiten

Alle leerlingen komen regelmatig in aanmerking voor Naschoolse Activiteiten. Naschoolse Activiteiten worden verzorgd door individuele vakdocenten. De naschoolse activiteiten worden gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. Voor deelname aan de activiteiten betaalt u een ouderbijdrage naar inkomen. Dit kunnen zowel creatieve als sportieve activiteiten zijn. Denk hierbij aan timmeren, acrobatiek, spetterende proefjes, mode ondernemers, zanglessen, free runnen of kickboksen. Het jaargetijde, de populariteit, de noodzaak en de docent zorgen ervoor dat iedere activiteit weer anders is. Juf Didi is hiervan de contactpersoon bij ons op school. De inschrijvingen gaan digitaal via AKROS. Per Naschoolse Activiteit kunnen doorgaans 10 tot 15 kinderen meedoen. De kinderen krijgen 1 tot 1,5 uur les, gedurende 8 tot 10 weken. U kunt uw kind voor zoveel activiteiten inschrijven als u wilt.

Verzuim en verlof

Onderwijstijd is kostbaar. Het streven is schoolverzuim tot een minimum te beperken. Er is sprake van geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

Wij vragen ouders ervoor te zorgen hun kinderen dagelijks op tijd op school te laten komen: te laat komen is een vorm van ongeoorloofd verzuim. De lessen beginnen om 08.30 uur en dan verwachten wij alle kinderen in de klas. Leerlingen die te laat komen, moeten eerst een gele kaart bij meester Wouter halen voordat ze de klas in mogen.

Als er sprake is van een te hoog ongeoorloofd schoolverzuim (dus ook te laat op school) dan neemt de directie contact op met de ouders. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Wanneer is verzuimd geoorloofd? Bij ziekte en gewichtige omstandigheden is er sprake van geoorloofd verzuim. Als uw kind ziek is of een doktersafspraak heeft, vragen wij u tussen 7.45 uur en 08.20 uur de school telefonisch te informeren door te bellen naar 020 618 0481.

Indien u verlof wilt aanvragen voor een huwelijk, een uitvaart of jubilea in de familie kunt u bij de administratie verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Social Schools

Op de Visserschool gebruiken wij de Social Schools-app om onze ouders op de hoogte te stellen van ons laatste nieuws, de vakantiedagen, de studiedagen en leuke foto’s uit de groep van hun kind. Alle ouders krijgen toegang tot een speciale pagina die alleen voor hun klas zichtbaar is.

Veel gestelde vragen

Is de Visserschool een internationale school?
Nee, de Visserschool is geen internationale school en kan niet worden gezien als een substituut of vervanging voor een internationale school. Wij zijn een Nederlandse basisschool waarbij leerlingen les krijgen in het Nederlands en in het Engels. We moeten voldoen aan de Nederlandse wetgeving voor basisonderwijs en de CITO toetsen worden afgenomen in het Nederlands. Tussen de 30-40% van het aantal lesuren wordt in het Engels gegeven, de overige 60-70% van de lesuren in het Nederlands.
Zijn er extra kosten voor de ouders voor het tweetalig primair onderwijs op de Visserschool?
Nee, de Visserschool vraagt van haar ouders/verzorgers een reguliere ouderbijdrage van €60 aan het onderwijs van hun kinderen. Deze wordt gebruikt voor uitjes (zoals bezoek dierentuin, museum of kinderboerderij) en vieringen (Sinterklaas- en kerstviering). De ouderbijdrage is vrijwillig maar onmisbaar voor een sluitende begroting.
Werkt de Visserschool met wachtlijsten?
Door ruimtegebrek en de populariteit van tweetalig primair onderwijs is er helaas niet voor elk kind dat wordt aangemeld plaats op de Visserschool. Wij zijn de enige school in Amsterdam die deze vorm van onderwijs mag aanbieden. Voor kinderen onder de vier jaar dienen nieuwe ouders de aanmeldprocedure te volgen zoals deze beschreven staat op onze site. Bij meer aanmeldingen dan capaciteit zal er worden geloot. Op dit moment hebben wij voor leerlingen die al vier jaar en ouder slechts plek in enkele groepen. Indien u verhuist en een andere school voor uw kind zoekt, neemt u dan contact op met onze school om de mogelijkheden te bespreken.
Is tweetalig primair onderwijs voor elk kind geschikt?
Het is aan te raden dat een van de ouders vloeiend Nederlands spreekt. Tweetalig onderwijs kan een enorme verrijking zijn voor leerlingen, maar is niet voor álle kinderen de juiste keus. Kinderen zijn geen sponzen die alles wat ze horen maar opnemen en op een willekeurig moment kunnen reproduceren. Het leren van een tweede taal is hard werken! Daarom ook geen voor de hand liggende keuze voor kinderen met een taalachterstand of taal ontwikkelingsstoornis.
Waar kan ik meer informatie vinden over het tweetalig primair onderwijs en de resultaten tot nu toe?
Druk op deze link om meer te lezen over de 17 basisscholen in Nederland die tweetalig onderwijs aanbieden en wat de resultaten hiervan zijn.

Schooldocumenten

U kunt een aantal beleidsstukken en formulieren hieronder in PDF downloaden.

Folder Visserschool

Schoolondersteuningsprofiel