Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Wij zien onze ouders als educatieve partner. Opvoeden gebeurt natuurlijk in de eerste plaats thuis, maar ook de school speelt hier een belangrijke rol in. Wij moeten elkaar aanvullen. Het is daarbij belangrijk dat we ons realiseren, dat naast de ouders en de school vriendjes en vriendinnetjes en sociale media een grote rol spelen bij (beïnvloeding van) de ontwikkeling van kinderen.

Ouders en leerkrachten hebben de belangrijke taak kinderen te begeleiden om hen te leren de juiste (ethische) keuzes te maken. Kennis, vaardigheden en zelfbewustzijn zijn hier belangrijke hulpmiddelen voor. Deze visie vormt de grondslag van ons onderwijs.

De samenwerking met onze ouders is dus bijzonder. Onze opdracht is om samen met hen alle voorwaarden te scheppen zodat onze kinderen optimaal tot leren en ontwikkeling komen. Onze inzet is om ouders zo veel als mogelijk te betrekken bij het onderwijs. Zo is op de Capelle een betrokken oudercommissie die veel zaken uit handen neemt van het onderwijsgevende personeel door bijvoorbeeld zelf vieringen en schoolreisjes voor te bereiden.